เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 42 หน่วยงาน จากทั้งหมด 56 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน36,27035,88535,70217,72520,28066,92551.13 %43.49 %-87.46 %
ตุลาคม36,43735,43135,86918,14920,08214,94550.19 %43.32 %58.33 %
พฤศจิกายน36,14036,06435,82319,87519,62716,76145.01 %45.58 %53.21 %
ธันวาคม36,05238,88735,74121,55519,59416,97240.21 %49.61 %52.52 %
มกราคม36,53136,32335,82920,22326,53515,48744.64 %26.95 %56.77 %
กุมภาพันธ์36,33736,41835,75019,34220,38114,56746.77 %44.04 %59.25 %
มีนาคม36,81336,07536,33721,10223,13522,91042.68 %35.87 %36.95 %
เมษายน36,72334,63735,86819,59114,20512,03046.65 %58.99 %66.46 %
พฤษภาคม36,50334,74735,66530,42016,66013,38416.66 %52.05 %62.47 %
มิถุนายน36,44836,22836,44322,34045,38816,56538.71 %-25.28 %54.55 %
กรกฎาคม36,49536,20336,10620,71817,64114,25843.23 %51.27 %60.51 %
สิงหาคม36,34436,21436,61319,73318,57516,34245.71 %48.71 %55.37 %
รวมทั้งปี437,092433,113431,746250,773262,101241,14742.63 %39.48 %44.15 %