เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 59 หน่วยงาน จากทั้งหมด 79 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน74,46475,84775,38639,51641,47035,75046.93 %45.32 %52.58 %
ตุลาคม74,29975,27675,48137,60233,17929,61749.39 %55.92 %60.76 %
พฤศจิกายน74,41475,36576,14037,53137,30235,35749.56 %50.50 %53.56 %
ธันวาคม72,18776,17276,40535,84634,41835,63150.34 %54.81 %53.37 %
มกราคม72,47376,74076,21840,11938,79235,23544.64 %49.45 %53.77 %
กุมภาพันธ์72,40576,25175,98039,71636,28031,75745.15 %52.42 %58.20 %
มีนาคม72,29173,14075,66386,62447,17937,214-19.83 %35.49 %50.82 %
เมษายน72,28972,34072,37134,14127,43425,23252.77 %62.08 %65.14 %
พฤษภาคม73,18972,99074,32537,72131,37323,38248.46 %57.02 %68.54 %
มิถุนายน73,45873,78874,70838,90934,62830,76847.03 %53.07 %58.82 %
กรกฎาคม73,81073,69675,44037,35138,04127,33849.40 %48.38 %63.76 %
สิงหาคม74,75174,15575,471122,14739,00429,034-63.41 %47.40 %61.53 %
รวมทั้งปี880,030895,760903,588587,222439,100376,31433.27 %50.98 %58.35 %