เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 42 หน่วยงาน จากทั้งหมด 59 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน36,67637,14537,43914,77311,70314,56759.72 %68.49 %61.09 %
ตุลาคม36,41636,75037,06913,03216,01464,69664.21 %56.43 %-74.53 %
พฤศจิกายน36,61636,79737,14414,22813,83115,70661.14 %62.41 %57.72 %
ธันวาคม36,46337,06937,08414,60215,18013,54359.95 %59.05 %63.48 %
มกราคม36,38137,21337,10216,49117,42115,11354.67 %53.19 %59.27 %
กุมภาพันธ์36,24237,22937,13114,68714,27912,98959.48 %61.65 %65.02 %
มีนาคม36,82137,10137,33514,80514,30815,24359.79 %61.44 %59.17 %
เมษายน36,49236,79237,25712,80010,81112,52864.92 %70.62 %66.37 %
พฤษภาคม36,26636,88237,02414,83813,13511,55759.09 %64.39 %68.78 %
มิถุนายน36,37837,27837,44414,28514,42214,69960.73 %61.31 %60.74 %
กรกฎาคม36,40736,99937,16916,43414,94013,93854.86 %59.62 %62.50 %
สิงหาคม36,24437,77237,50714,84617,01013,25159.04 %54.97 %64.67 %
รวมทั้งปี437,402445,027446,707175,821173,053217,83059.80 %61.11 %51.24 %