เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 51 หน่วยงาน จากทั้งหมด 53 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน52,48751,92351,64724,74723,85832,78752.85 %54.05 %36.52 %
ตุลาคม49,38351,36751,40423,94923,08020,58251.50 %55.07 %59.96 %
พฤศจิกายน50,60051,57250,31224,17424,49019,35152.22 %52.51 %61.54 %
ธันวาคม51,04851,35951,17723,55222,86223,32553.86 %55.49 %54.42 %
มกราคม52,09351,68551,54925,46424,71417,74151.12 %52.18 %65.58 %
กุมภาพันธ์51,88251,33851,02322,84023,31019,13955.98 %54.59 %62.49 %
มีนาคม53,75752,02452,53622,59220,65822,91057.97 %60.29 %56.39 %
เมษายน53,31351,07750,98820,31318,33615,06961.90 %64.10 %70.45 %
พฤษภาคม52,92651,03151,68645,06517,48513,72414.85 %65.74 %73.45 %
มิถุนายน53,17251,94252,48534,65720,38616,23134.82 %60.75 %69.07 %
กรกฎาคม51,64151,84251,99324,92320,95514,60951.74 %59.58 %71.90 %
สิงหาคม53,11152,71754,31925,64224,89017,34151.72 %52.78 %68.08 %
รวมทั้งปี625,412619,877621,119317,917265,025232,80949.17 %57.25 %62.52 %