เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 46 หน่วยงาน จากทั้งหมด 60 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน54,24750,62149,51930,98528,66927,54042.88 %43.37 %44.39 %
ตุลาคม53,20650,51949,23828,72225,68126,20046.02 %49.17 %46.79 %
พฤศจิกายน53,39650,54549,53130,04928,87725,10343.72 %42.87 %49.32 %
ธันวาคม53,46051,38650,43333,10226,68124,20038.08 %48.08 %52.02 %
มกราคม53,49851,31350,37730,17927,24926,22243.59 %46.90 %47.95 %
กุมภาพันธ์53,49951,38850,51729,56529,21023,64844.74 %43.16 %53.19 %
มีนาคม53,44651,41450,50031,55823,18734,87740.95 %54.90 %30.94 %
เมษายน53,45351,42150,49030,49431,95217,93842.95 %37.86 %64.47 %
พฤษภาคม53,70951,25550,51431,68624,42619,53041.00 %52.34 %61.34 %
มิถุนายน53,68651,31250,60627,57325,39724,15748.64 %50.50 %52.27 %
กรกฎาคม53,72351,33450,77628,79538,17621,07646.40 %25.63 %58.49 %
สิงหาคม53,76451,33450,97728,46328,65720,33247.06 %44.18 %60.11 %
รวมทั้งปี643,087613,843603,479361,172338,163290,82243.84 %44.91 %51.81 %