เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 72 หน่วยงาน จากทั้งหมด 77 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน76,18472,12065,80539,76525,90931,72347.80 %64.08 %51.79 %
ตุลาคม74,67770,807128,81928,69741,70528,09461.57 %41.10 %78.19 %
พฤศจิกายน73,00171,29065,74442,06739,95028,87242.38 %43.96 %56.08 %
ธันวาคม73,00171,60065,88328,78233,28349,03760.57 %53.52 %25.57 %
มกราคม73,85371,57665,49935,94929,11121,95551.32 %59.33 %66.48 %
กุมภาพันธ์74,08772,45666,28629,24628,23526,00560.52 %61.03 %60.77 %
มีนาคม74,46572,32366,84927,64038,01935,64162.88 %47.43 %46.68 %
เมษายน73,29770,69165,78226,97820,88419,48263.19 %70.46 %70.38 %
พฤษภาคม73,93270,39266,52329,78823,86719,50359.71 %66.09 %70.68 %
มิถุนายน74,05772,17365,30929,00127,95625,27960.84 %61.26 %61.29 %
กรกฎาคม74,11672,35665,23129,74329,10320,66759.87 %59.78 %68.32 %
สิงหาคม74,21972,53565,48932,59132,41521,30456.09 %55.31 %67.47 %
รวมทั้งปี888,889860,321853,220380,248370,438327,56257.22 %56.94 %61.61 %