เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 59 หน่วยงาน จากทั้งหมด 61 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน54,31654,935129,42729,63332,45132,77145.44 %40.93 %74.68 %
ตุลาคม54,08254,876129,83729,32634,55832,82145.77 %37.03 %74.72 %
พฤศจิกายน54,13354,83856,14638,60675,29528,63028.68 %-37.31 %49.01 %
ธันวาคม54,05654,94756,40131,96334,43929,55440.87 %37.32 %47.60 %
มกราคม54,31954,95156,28534,42333,56026,60336.63 %38.93 %52.74 %
กุมภาพันธ์54,24154,70156,23332,77432,43428,03139.58 %40.71 %50.15 %
มีนาคม54,52455,21660,62133,70629,69232,71738.18 %46.23 %46.03 %
เมษายน54,15054,77658,69033,20322,64721,61338.68 %58.66 %63.17 %
พฤษภาคม54,75254,71058,77133,96626,42524,84337.96 %51.70 %57.73 %
มิถุนายน54,90854,89856,13632,83028,98525,34540.21 %47.20 %54.85 %
กรกฎาคม55,00955,27358,59431,55634,75622,51442.63 %37.12 %61.58 %
สิงหาคม54,84155,33958,94631,29935,10522,32042.93 %36.56 %62.13 %
รวมทั้งปี653,332659,460836,087393,284420,347327,76439.80 %36.26 %60.80 %