เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 65 หน่วยงาน จากทั้งหมด 82 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน133,653133,459134,81469,77566,42858,88147.79 %50.23 %56.32 %
ตุลาคม132,427132,908134,12555,40050,42653,49258.17 %62.06 %60.12 %
พฤศจิกายน132,959133,653135,15559,62757,85456,93555.15 %56.71 %57.87 %
ธันวาคม132,243134,506136,13261,98056,45357,55053.13 %58.03 %57.72 %
มกราคม137,359134,841137,39560,28863,39051,15956.11 %52.99 %62.77 %
กุมภาพันธ์202,153134,363136,36457,19157,96955,73171.71 %56.86 %59.13 %
มีนาคม136,792131,820137,81687,01955,27465,23336.39 %58.07 %52.67 %
เมษายน136,532130,913136,09358,93636,41042,05756.83 %72.19 %69.10 %
พฤษภาคม135,029132,104135,91162,44349,86541,48253.76 %62.25 %69.48 %
มิถุนายน137,853133,383136,96858,67958,59277,18457.43 %56.07 %43.65 %
กรกฎาคม135,962133,743135,91063,23162,97348,00353.49 %52.92 %64.68 %
สิงหาคม135,678134,424136,67966,67765,00769,61050.86 %51.64 %49.07 %
รวมทั้งปี1,688,6401,600,1171,633,361761,246680,642677,31754.92 %57.46 %58.53 %