เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 38 หน่วยงาน จากทั้งหมด 56 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน33,04133,03233,56618,99916,98715,02442.50 %48.57 %55.24 %
ตุลาคม33,09332,99533,35917,98316,09818,90745.66 %51.21 %43.32 %
พฤศจิกายน33,03032,96033,50618,86217,49717,41142.89 %46.92 %48.04 %
ธันวาคม33,01032,99633,69318,68416,38417,74343.40 %50.34 %47.34 %
มกราคม33,01833,10733,56519,31018,24916,18241.52 %44.88 %51.79 %
กุมภาพันธ์33,10733,04733,64517,88516,85015,14945.98 %49.01 %54.97 %
มีนาคม32,942154,79733,67619,19817,90820,27741.72 %88.43 %39.79 %
เมษายน32,862155,25433,35817,69015,51015,06646.17 %90.01 %54.84 %
พฤษภาคม34,031155,36633,22718,98415,62911,69344.22 %89.94 %64.81 %
มิถุนายน34,057155,42533,67117,09216,37020,23549.81 %89.47 %39.90 %
กรกฎาคม33,997155,57833,67117,04118,89314,01549.88 %87.86 %58.38 %
สิงหาคม34,023155,56933,88016,57020,23515,75451.30 %86.99 %53.50 %
รวมทั้งปี400,2121,130,125402,817218,296206,610197,45645.45 %81.72 %50.98 %