เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 53 หน่วยงาน จากทั้งหมด 73 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน211,05565,32163,96226,40224,54224,06887.49 %62.43 %62.37 %
ตุลาคม65,45164,86664,24622,01819,65818,49966.36 %69.69 %71.21 %
พฤศจิกายน65,27467,78764,64925,87124,25820,11460.36 %64.22 %68.89 %
ธันวาคม65,56666,02064,43424,17222,98324,12363.13 %65.19 %62.56 %
มกราคม65,59365,09464,29927,38624,28216,01058.25 %62.70 %75.10 %
กุมภาพันธ์65,81166,46864,12124,83821,79717,49362.26 %67.21 %72.72 %
มีนาคม66,06765,03064,79427,90421,11521,94857.76 %67.53 %66.13 %
เมษายน66,28464,44064,48122,55115,93113,54565.98 %75.28 %78.99 %
พฤษภาคม67,00566,10565,60926,64019,04713,85060.24 %71.19 %78.89 %
มิถุนายน67,12964,82865,69223,91222,09814,28364.38 %65.91 %78.26 %
กรกฎาคม67,31464,75564,83624,05223,14512,74364.27 %64.26 %80.35 %
สิงหาคม66,87565,02464,68026,48923,85011,91460.39 %63.32 %81.58 %
รวมทั้งปี939,424785,738775,804302,238262,707208,59067.83 %66.57 %73.11 %