เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 68 หน่วยงาน จากทั้งหมด 73 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน187,120189,007189,468167,42060,03244,97010.53 %68.24 %76.27 %
ตุลาคม186,367188,400188,80064,24937,42757,62965.53 %80.13 %69.48 %
พฤศจิกายน186,717188,149189,75976,97451,12256,17758.78 %72.83 %70.40 %
ธันวาคม186,697188,643189,30170,98741,80161,41961.98 %77.84 %67.55 %
มกราคม187,315189,596189,24860,31749,04544,97467.80 %74.13 %76.24 %
กุมภาพันธ์187,460188,862189,43159,53743,93940,58468.24 %76.73 %78.58 %
มีนาคม187,655188,786189,36341,34662,98656,77977.97 %66.64 %70.02 %
เมษายน187,272187,474189,87660,70054,55939,78267.59 %70.90 %79.05 %
พฤษภาคม189,090188,300189,85478,42650,84352,07658.52 %73.00 %72.57 %
มิถุนายน188,769189,214190,336112,58794,48339,21040.36 %50.07 %79.40 %
กรกฎาคม188,417189,116190,04068,58066,81281,59363.60 %64.67 %57.07 %
สิงหาคม192,517189,394190,33567,11270,49384,89865.14 %62.78 %55.40 %
รวมทั้งปี2,255,3952,264,9432,275,810928,234683,542660,09058.84 %69.82 %71.00 %