เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 66 หน่วยงาน จากทั้งหมด 68 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน68,65767,02565,74746,30241,29236,71832.56 %38.39 %44.15 %
ตุลาคม67,97165,89765,52142,78138,39539,70537.06 %41.74 %39.40 %
พฤศจิกายน68,53266,89065,42645,66041,46634,96233.37 %38.01 %46.56 %
ธันวาคม68,25666,42165,58044,52736,82937,72534.77 %44.55 %42.47 %
มกราคม68,47966,32165,73346,68140,66233,75831.83 %38.69 %48.64 %
กุมภาพันธ์68,54365,94765,32538,68636,11236,02643.56 %45.24 %44.85 %
มีนาคม68,64166,13265,66943,65834,64243,80736.40 %47.62 %33.29 %
เมษายน67,80466,43565,49348,65842,91631,86628.24 %35.40 %51.35 %
พฤษภาคม68,17770,31865,04644,72753,85033,32934.40 %23.42 %48.76 %
มิถุนายน68,09265,78765,33444,08247,97534,98735.26 %27.07 %46.45 %
กรกฎาคม68,15266,17364,66843,58640,94928,54836.05 %38.12 %55.85 %
สิงหาคม68,09966,22665,03645,48338,98432,02633.21 %41.13 %50.76 %
รวมทั้งปี819,403799,572784,578534,831494,073423,45634.73 %38.21 %46.03 %