เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 60 หน่วยงาน จากทั้งหมด 75 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน88,57996,10692,52748,51642,40251,28645.23 %55.88 %44.57 %
ตุลาคม103,94990,95388,63639,26841,19644,59062.22 %54.71 %49.69 %
พฤศจิกายน98,70190,26787,96042,82946,13946,28356.61 %48.89 %47.38 %
ธันวาคม101,08093,12691,87240,35846,09045,79260.07 %50.51 %50.16 %
มกราคม87,68793,17891,73343,35944,91638,30950.55 %51.80 %58.24 %
กุมภาพันธ์90,13390,33590,09739,88247,98241,20955.75 %46.88 %54.26 %
มีนาคม90,94990,38189,22644,03142,82548,48751.59 %52.62 %45.66 %
เมษายน90,98790,08189,22640,05540,55137,15555.98 %54.98 %58.36 %
พฤษภาคม92,85390,13187,25344,74343,80935,87751.81 %51.39 %58.88 %
มิถุนายน92,15091,12087,92442,55646,85340,12353.82 %48.58 %54.37 %
กรกฎาคม91,61889,68787,84947,07148,03634,36448.62 %46.44 %60.88 %
สิงหาคม91,27491,96687,74245,46851,72735,85150.18 %43.75 %59.14 %
รวมทั้งปี1,119,9621,097,3301,072,045518,138542,526499,32753.74 %50.56 %53.42 %