เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 44 หน่วยงาน จากทั้งหมด 46 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน52,08051,42250,97020,02718,81818,81461.54 %63.40 %63.09 %
ตุลาคม51,77251,16850,82818,49518,61417,70364.28 %63.62 %65.17 %
พฤศจิกายน51,84650,99350,85720,15520,60276,39761.13 %59.60 %-50.22 %
ธันวาคม51,91051,36650,89219,56818,52018,15662.30 %63.94 %64.32 %
มกราคม51,89851,56850,89520,38719,54215,07260.72 %62.11 %70.39 %
กุมภาพันธ์52,32151,65950,91318,51018,50816,81164.62 %64.17 %66.98 %
มีนาคม52,09451,43150,75219,01314,49720,50863.50 %71.81 %59.59 %
เมษายน52,09650,97351,10019,44716,73515,35862.67 %67.17 %69.95 %
พฤษภาคม52,66850,70751,26618,87518,33616,58264.16 %63.84 %67.66 %
มิถุนายน53,54751,35451,61220,15524,15916,88262.36 %52.96 %67.29 %
กรกฎาคม52,98051,39850,09820,65720,26317,00561.01 %60.58 %66.06 %
สิงหาคม52,78050,08650,73020,69120,72818,03860.80 %58.61 %64.44 %
รวมทั้งปี627,993614,125610,914235,981229,322267,32462.42 %62.66 %56.24 %