เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 45 หน่วยงาน จากทั้งหมด 49 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน25,85726,79226,26216,77922,55815,63335.11 %15.80 %40.47 %
ตุลาคม25,69926,72425,93817,42813,12513,00932.18 %50.89 %49.85 %
พฤศจิกายน25,81726,72126,03820,58518,02914,39420.27 %32.53 %44.72 %
ธันวาคม25,83126,73125,78518,70316,17216,82527.60 %39.50 %34.75 %
มกราคม25,86326,79125,58918,37116,54313,97128.97 %38.25 %45.40 %
กุมภาพันธ์25,77426,76425,89316,94015,31112,33934.28 %42.79 %52.35 %
มีนาคม25,83745,16226,06117,71613,57917,11631.43 %69.93 %34.33 %
เมษายน25,92026,00925,88616,11212,68111,79037.84 %51.24 %54.45 %
พฤษภาคม25,99826,59125,98418,48714,38511,37128.89 %45.90 %56.24 %
มิถุนายน26,29826,84626,09417,11415,08113,50534.93 %43.82 %48.24 %
กรกฎาคม26,26327,13426,07118,11117,55111,62831.04 %35.32 %55.40 %
สิงหาคม26,46126,99626,23118,97617,68411,54928.29 %34.50 %55.97 %
รวมทั้งปี311,620339,260311,833215,321192,698163,13030.90 %43.20 %47.69 %