เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 46 หน่วยงาน จากทั้งหมด 49 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน30,80436,94231,79116,09816,78114,43047.74 %54.57 %54.61 %
ตุลาคม30,76036,91031,65414,01712,61612,70854.43 %65.82 %59.85 %
พฤศจิกายน30,97036,92931,74415,52014,38513,42749.89 %61.05 %57.70 %
ธันวาคม30,98937,14531,52014,81814,19213,69252.18 %61.79 %56.56 %
มกราคม31,05137,01431,30715,43415,11212,02650.30 %59.17 %61.59 %
กุมภาพันธ์30,96036,54431,37714,12313,57611,93154.38 %62.85 %61.98 %
มีนาคม30,86037,18031,64217,12412,93515,83744.51 %65.21 %49.95 %
เมษายน31,31736,11331,36414,90212,17912,57952.42 %66.27 %59.89 %
พฤษภาคม31,88131,35531,45714,35911,33312,17054.96 %63.86 %61.31 %
มิถุนายน32,01831,37331,57615,86113,16912,70050.46 %58.03 %59.78 %
กรกฎาคม32,11731,50831,57615,63213,73810,23851.33 %56.40 %67.58 %
สิงหาคม32,10031,59631,85217,18016,00211,17346.48 %49.35 %64.92 %
รวมทั้งปี375,828420,609378,860185,068166,017152,91050.76 %60.53 %59.64 %