เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 57 หน่วยงาน จากทั้งหมด 60 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน63,07663,59962,78736,10831,69931,96242.75 %50.16 %49.09 %
ตุลาคม64,95862,84262,42831,57327,07027,91451.40 %56.92 %55.29 %
พฤศจิกายน92,97964,09262,78332,98928,46629,22664.52 %55.59 %53.45 %
ธันวาคม64,57063,73363,22032,75927,42129,09049.27 %56.98 %53.99 %
มกราคม67,00064,05563,79634,06829,68422,20149.15 %53.66 %65.20 %
กุมภาพันธ์66,75564,25463,81529,80929,96126,51855.35 %53.37 %58.45 %
มีนาคม65,66563,63863,77932,65525,34034,95550.27 %60.18 %45.19 %
เมษายน65,21462,81161,75828,04521,24422,64457.00 %66.18 %63.34 %
พฤษภาคม66,12963,26161,93331,15121,54239,38352.89 %65.95 %36.41 %
มิถุนายน66,87963,83061,26831,62426,55525,81852.71 %58.40 %57.86 %
กรกฎาคม65,76863,67961,38634,86628,34123,07346.99 %55.49 %62.41 %
สิงหาคม65,88363,63761,75333,58129,30220,84849.03 %53.95 %66.24 %
รวมทั้งปี814,877763,431750,707389,227326,625333,63152.23 %57.22 %55.56 %