เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 81 หน่วยงาน จากทั้งหมด 102 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน91,82491,984100,49553,92944,37635,14641.27 %51.76 %65.03 %
ตุลาคม91,64691,358100,94243,37645,07939,91552.67 %50.66 %60.46 %
พฤศจิกายน92,19891,030100,61448,27349,81339,45347.64 %45.28 %60.79 %
ธันวาคม92,07392,222105,21954,55643,39747,81640.75 %52.94 %54.56 %
มกราคม93,44097,48298,21053,62654,61438,51942.61 %43.97 %60.78 %
กุมภาพันธ์93,51498,261102,29549,77647,97251,31046.77 %51.18 %49.84 %
มีนาคม94,618101,01694,24763,89645,71151,17332.47 %54.75 %45.70 %
เมษายน93,13199,61294,04999,81826,35734,773-7.18 %73.54 %63.03 %
พฤษภาคม93,245102,13993,75951,94729,85030,87944.29 %70.77 %67.07 %
มิถุนายน93,559104,37893,80751,31836,16540,41445.15 %65.35 %56.92 %
กรกฎาคม92,848102,53494,19652,57437,88740,30943.38 %63.05 %57.21 %
สิงหาคม92,977103,91894,38254,40841,99639,83741.48 %59.59 %57.79 %
รวมทั้งปี1,115,0731,175,9341,172,217677,497503,217489,54339.24 %57.21 %58.24 %