เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 53 หน่วยงาน จากทั้งหมด 62 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน44,10842,02144,55919,82320,49918,08455.06 %51.22 %59.42 %
ตุลาคม43,93241,81044,41118,78816,68816,34657.23 %60.09 %63.20 %
พฤศจิกายน44,10841,90144,40820,82318,05516,92852.79 %56.91 %61.88 %
ธันวาคม44,13542,26244,47317,75719,61319,47959.77 %53.59 %56.20 %
มกราคม44,12042,45144,17219,26619,60613,66356.33 %53.81 %69.07 %
กุมภาพันธ์44,07541,96044,00420,83020,23415,39452.74 %51.78 %65.02 %
มีนาคม44,15242,23743,73122,82317,03719,51648.31 %59.66 %55.37 %
เมษายน44,19242,28843,33316,73212,13612,67262.14 %71.30 %70.76 %
พฤษภาคม44,14442,44242,13720,72213,10110,86753.06 %69.13 %74.21 %
มิถุนายน44,05542,48341,95517,90014,82815,43359.37 %65.10 %63.22 %
กรกฎาคม44,17742,75343,01319,27916,34112,03356.36 %61.78 %72.03 %
สิงหาคม43,98542,87342,03120,99416,12828,66852.27 %62.38 %31.79 %
รวมทั้งปี529,183507,480522,228235,737204,266199,08155.45 %59.75 %61.88 %