เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 49 หน่วยงาน จากทั้งหมด 57 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน39,57039,78240,24324,96521,41423,05236.91 %46.17 %42.72 %
ตุลาคม39,15139,61740,16019,84820,77819,60049.30 %47.55 %51.20 %
พฤศจิกายน39,42539,62640,15921,82823,97520,22544.63 %39.50 %49.64 %
ธันวาคม39,54439,63040,23822,60021,69721,64242.85 %45.25 %46.21 %
มกราคม39,38139,86940,26824,41924,41418,19937.99 %38.76 %54.80 %
กุมภาพันธ์39,75439,82640,53522,27621,49219,10943.97 %46.03 %52.86 %
มีนาคม40,06939,93240,50222,40219,90123,59744.09 %50.16 %41.74 %
เมษายน39,91542,44240,60820,51715,48815,56348.60 %63.51 %61.67 %
พฤษภาคม42,52640,18840,51024,08016,64314,62243.38 %58.59 %63.90 %
มิถุนายน39,96840,66940,51620,82218,80719,63547.90 %53.76 %51.54 %
กรกฎาคม40,06940,99440,66223,36919,17017,21641.68 %53.24 %57.66 %
สิงหาคม40,27641,27740,81023,72421,80716,99941.10 %47.17 %58.35 %
รวมทั้งปี479,647483,851485,211270,849245,586229,46043.53 %49.24 %52.71 %