เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 46 หน่วยงาน จากทั้งหมด 58 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน28,42228,60628,83714,23914,91613,69649.90 %47.85 %52.51 %
ตุลาคม28,32028,68328,70312,67011,45712,70855.26 %60.05 %55.73 %
พฤศจิกายน28,28528,77228,86313,65311,83113,23051.73 %58.88 %54.16 %
ธันวาคม28,42728,86628,96917,27512,73212,93939.23 %55.89 %55.33 %
มกราคม28,91628,81828,94415,06313,99710,37447.91 %51.43 %64.16 %
กุมภาพันธ์28,97328,71328,94713,64113,00511,36652.92 %54.71 %60.74 %
มีนาคม28,85028,73529,21615,76013,32722,35945.37 %53.62 %23.47 %
เมษายน28,89728,44529,19614,9219,1929,66948.37 %67.69 %66.88 %
พฤษภาคม28,99928,51829,28015,94010,1999,17745.03 %64.24 %68.66 %
มิถุนายน29,04428,69029,28215,51211,62311,88346.59 %59.49 %59.42 %
กรกฎาคม28,97928,66029,20915,80712,74912,31645.45 %55.52 %57.83 %
สิงหาคม62,23628,66329,77514,59813,87810,21476.54 %51.58 %65.70 %
รวมทั้งปี378,347344,167349,222179,078148,905149,93252.67 %56.73 %57.07 %