เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 90 หน่วยงาน จากทั้งหมด 106 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน136,623138,538136,36652,58046,79438,74261.51 %66.22 %71.59 %
ตุลาคม139,148139,290138,48352,50242,65446,98662.27 %69.38 %66.07 %
พฤศจิกายน140,367138,499138,83756,07152,25950,70160.05 %62.27 %63.48 %
ธันวาคม135,222135,617138,71452,83750,12352,09960.93 %63.04 %62.44 %
มกราคม140,462140,774140,74863,87559,37836,30854.52 %57.82 %74.20 %
กุมภาพันธ์138,256136,833138,18957,34287,43145,45858.52 %36.10 %67.10 %
มีนาคม138,828139,632141,86365,62443,67357,02952.73 %68.72 %59.80 %
เมษายน136,167140,128135,00052,10627,84033,56461.73 %80.13 %75.14 %
พฤษภาคม137,205137,455137,13760,45335,59226,98055.94 %74.11 %80.33 %
มิถุนายน136,149139,711141,83552,50042,44439,99061.44 %69.62 %71.81 %
กรกฎาคม138,606137,925139,82863,23954,89039,67054.38 %60.20 %71.63 %
สิงหาคม139,110137,920142,15758,46853,19338,06057.97 %61.43 %73.23 %
รวมทั้งปี1,656,1421,662,3221,669,158687,598596,271505,58758.48 %64.13 %69.71 %