เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 51 หน่วยงาน จากทั้งหมด 54 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน56,74757,94656,70620,68422,96521,10963.55 %60.37 %62.77 %
ตุลาคม56,68855,52857,64019,50918,97717,67765.59 %65.83 %69.33 %
พฤศจิกายน61,10457,04359,84923,34919,51120,12561.79 %65.80 %66.37 %
ธันวาคม59,97157,84559,80920,11319,01020,75466.46 %67.14 %65.30 %
มกราคม60,36256,01257,44021,58721,88818,12964.24 %60.92 %68.44 %
กุมภาพันธ์57,74555,62755,23619,49819,62917,83966.23 %64.71 %67.70 %
มีนาคม60,39458,17157,94220,95021,96121,54365.31 %62.25 %62.82 %
เมษายน59,04456,61458,09518,19722,03114,96569.18 %61.09 %74.24 %
พฤษภาคม60,46157,34657,55622,35718,45811,83963.02 %67.81 %79.43 %
มิถุนายน56,53756,90158,65721,79020,84316,67261.46 %63.37 %71.58 %
กรกฎาคม60,06658,08657,97620,71321,93714,78365.52 %62.23 %74.50 %
สิงหาคม60,07758,64257,97222,89324,70614,93861.89 %57.87 %74.23 %
รวมทั้งปี709,196685,761694,878251,639251,916210,37364.52 %63.26 %69.73 %