เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 26 หน่วยงาน จากทั้งหมด 66 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน26,49426,05425,93113,35011,60913,05349.61 %55.44 %49.66 %
ตุลาคม26,30725,85626,54810,81712,08810,70358.88 %53.25 %59.68 %
พฤศจิกายน26,24026,07026,74712,50021,53511,50652.36 %17.40 %56.98 %
ธันวาคม26,40426,08626,82312,73025,07612,45151.79 %3.87 %53.58 %
มกราคม26,36226,05926,90514,93023,01710,66143.36 %11.67 %60.37 %
กุมภาพันธ์26,05425,70326,74812,67925,0719,77051.34 %2.46 %63.47 %
มีนาคม26,27526,10226,77213,16115,88712,95649.91 %39.13 %51.61 %
เมษายน28,06326,08626,72312,42910,0709,50455.71 %61.40 %64.44 %
พฤษภาคม26,23726,09926,76713,58611,10810,85048.22 %57.44 %59.47 %
มิถุนายน28,07726,13426,80612,72512,51810,35554.68 %52.10 %61.37 %
กรกฎาคม26,23726,12427,58813,78512,8779,42947.46 %50.71 %65.82 %
สิงหาคม26,36726,12626,92413,96914,5189,85347.02 %44.43 %63.40 %
รวมทั้งปี319,117312,499321,283156,662195,373131,09150.91 %37.48 %59.20 %