เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 27 หน่วยงาน จากทั้งหมด 66 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน40,64538,85537,307147,21115,10015,416-262.19 %61.14 %58.68 %
ตุลาคม40,45539,00736,92719,78615,05913,03751.09 %61.39 %64.70 %
พฤศจิกายน38,38238,83637,04120,29613,72512,96647.12 %64.66 %65.00 %
ธันวาคม41,48238,81437,00317,34410,37815,38658.19 %73.26 %58.42 %
มกราคม41,61539,15737,04117,78715,91611,72257.26 %59.35 %68.35 %
กุมภาพันธ์41,65338,91037,34817,19712,66112,62958.71 %67.46 %66.19 %
มีนาคม41,71039,25237,21218,37215,12718,76155.95 %61.46 %49.58 %
เมษายน41,17739,27137,18415,14614,56112,02763.22 %62.92 %67.65 %
พฤษภาคม41,78638,73837,29818,31712,24417,61456.16 %68.39 %52.77 %
มิถุนายน41,61539,23737,20317,74913,59120,14757.35 %65.36 %45.85 %
กรกฎาคม41,97639,18037,01216,78216,42913,01760.02 %58.07 %64.83 %
สิงหาคม41,44439,06637,08816,62317,51713,91759.89 %55.16 %62.48 %
รวมทั้งปี493,938468,323445,665342,612172,308176,63830.64 %63.21 %60.37 %