เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 95 หน่วยงาน จากทั้งหมด 116 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน225,761224,659197,11869,78272,85471,97369.09 %67.57 %63.49 %
ตุลาคม225,749224,507206,96649,47053,07653,94478.09 %76.36 %73.94 %
พฤศจิกายน227,274224,540206,58158,80855,746147,55574.12 %75.17 %28.57 %
ธันวาคม227,533224,882211,80555,71263,16767,57475.51 %71.91 %68.10 %
มกราคม228,147225,774209,27671,00164,88054,93468.88 %71.26 %73.75 %
กุมภาพันธ์226,215225,988209,49462,22952,21480,59672.49 %76.90 %61.53 %
มีนาคม227,577225,208210,07465,11155,62475,56471.39 %75.30 %64.03 %
เมษายน227,526225,437210,49360,84546,49646,93273.26 %79.38 %77.70 %
พฤษภาคม228,609225,126209,60169,83651,65342,54569.45 %77.06 %79.70 %
มิถุนายน228,080225,853202,20073,51562,06954,40167.77 %72.52 %73.10 %
กรกฎาคม218,222226,910199,29772,85560,82443,14166.61 %73.19 %78.35 %
สิงหาคม218,408226,932211,93973,03569,81746,66066.56 %69.23 %77.98 %
รวมทั้งปี2,709,1012,705,8152,484,844782,198708,419785,81871.13 %73.82 %68.38 %