เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 48 หน่วยงาน จากทั้งหมด 54 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน32,85632,55532,45321,60821,65920,66534.23 %33.47 %36.32 %
ตุลาคม32,33632,30332,38317,10917,67017,41647.09 %45.30 %46.22 %
พฤศจิกายน32,93432,43832,44120,58618,92817,19737.49 %41.65 %46.99 %
ธันวาคม32,99232,49732,41119,75918,35319,15340.11 %43.52 %40.91 %
มกราคม32,94032,63932,45919,48418,55117,57040.85 %43.16 %45.87 %
กุมภาพันธ์32,98632,68932,45117,76120,41817,41246.16 %37.54 %46.34 %
มีนาคม33,00532,67732,58619,76119,34620,99340.13 %40.80 %35.57 %
เมษายน33,08632,64032,53918,85415,61114,18443.02 %52.17 %56.41 %
พฤษภาคม33,12032,89232,56620,08619,02012,37539.36 %42.17 %62.00 %
มิถุนายน33,11533,03232,65820,29517,65918,24338.71 %46.54 %44.14 %
กรกฎาคม33,53733,18732,58120,13519,55713,32239.96 %41.07 %59.11 %
สิงหาคม33,42633,23133,09221,45420,24615,29435.82 %39.07 %53.78 %
รวมทั้งปี396,331392,781390,619236,891227,019203,82540.23 %42.20 %47.82 %