เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 52 หน่วยงาน จากทั้งหมด 67 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน47,60847,64950,20934,77143,40324,27426.97 %8.91 %51.65 %
ตุลาคม47,22847,52650,13229,64826,55327,83637.22 %44.13 %44.48 %
พฤศจิกายน303,83047,63449,99631,16724,82227,96989.74 %47.89 %44.06 %
ธันวาคม47,39547,49050,18131,23523,95828,22434.10 %49.55 %43.76 %
มกราคม47,46147,54950,20933,49928,01824,38129.42 %41.08 %51.44 %
กุมภาพันธ์47,43347,62550,09331,77725,43725,51033.01 %46.59 %49.07 %
มีนาคม47,55747,58450,20930,95927,30627,61934.90 %42.62 %44.99 %
เมษายน47,51647,50749,97342,51718,19317,77610.52 %61.70 %64.43 %
พฤษภาคม47,75347,61849,78339,77821,04414,34116.70 %55.81 %71.19 %
มิถุนายน48,00247,77450,06646,89022,97818,6772.32 %51.90 %62.70 %
กรกฎาคม47,80648,07050,34944,79524,59318,7906.30 %48.84 %62.68 %
สิงหาคม47,78848,09050,53642,76328,72719,60910.51 %40.26 %61.20 %
รวมทั้งปี827,377572,116601,735439,800315,032275,00546.84 %44.94 %54.30 %