เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 46 หน่วยงาน จากทั้งหมด 59 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน48,96543,28742,71921,02719,20516,67757.06 %55.63 %60.96 %
ตุลาคม49,13543,18642,67321,55218,76819,61656.14 %56.54 %54.03 %
พฤศจิกายน49,44543,48242,57720,93619,31914,68757.66 %55.57 %65.51 %
ธันวาคม49,78643,55742,70121,38917,83723,14957.04 %59.05 %45.79 %
มกราคม49,89743,60344,88322,41037,52717,98055.09 %13.93 %59.94 %
กุมภาพันธ์49,69843,40542,61719,56118,48518,41360.64 %57.41 %56.80 %
มีนาคม49,28343,50042,84620,26822,75218,05558.87 %47.70 %57.86 %
เมษายน49,80542,90442,91922,75517,15718,20154.31 %60.01 %57.59 %
พฤษภาคม50,25543,21542,86419,17314,98012,55261.85 %65.34 %70.72 %
มิถุนายน50,20443,35842,88220,75916,14915,51658.65 %62.75 %63.82 %
กรกฎาคม50,42143,41843,07422,33916,25213,09355.69 %62.57 %69.60 %
สิงหาคม63,37343,55842,49920,92527,54914,05766.98 %36.75 %66.92 %
รวมทั้งปี610,268520,472515,255253,095245,979201,99558.53 %52.74 %60.80 %