เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 65 หน่วยงาน จากทั้งหมด 68 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน49,64950,94651,78041,88641,54532,70515.64 %18.45 %36.84 %
ตุลาคม49,50750,49251,48736,36336,10735,58726.55 %28.49 %30.88 %
พฤศจิกายน49,65450,71051,53142,63437,96034,18214.14 %25.14 %33.67 %
ธันวาคม49,97251,13751,80338,75637,34233,44722.44 %26.98 %35.43 %
มกราคม50,59851,66051,90443,69941,50333,74213.63 %19.66 %34.99 %
กุมภาพันธ์51,12353,37951,94739,85038,67734,01922.05 %27.54 %34.51 %
มีนาคม51,82853,06451,67139,49836,45638,06023.79 %31.30 %26.34 %
เมษายน51,88152,25450,67440,73729,36230,89521.48 %43.81 %39.03 %
พฤษภาคม51,76852,74651,52839,36829,82624,98723.95 %43.45 %51.51 %
มิถุนายน51,62553,68550,37041,37135,88321,45619.86 %33.16 %57.40 %
กรกฎาคม51,68754,23949,70442,73634,34816,32117.32 %36.67 %67.16 %
สิงหาคม51,98254,53450,16942,13939,20318,55418.93 %28.11 %63.02 %
รวมทั้งปี611,274628,845614,568489,038438,212353,95620.00 %30.31 %42.41 %