เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 60 หน่วยงาน จากทั้งหมด 62 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน71,65869,81270,31352,57136,56942,02526.64 %47.62 %40.23 %
ตุลาคม70,95870,18669,21060,00025,51438,08615.44 %63.65 %44.97 %
พฤศจิกายน72,16170,23669,59533,76629,33135,16153.21 %58.24 %49.48 %
ธันวาคม72,19870,26969,87832,91427,39337,77454.41 %61.02 %45.94 %
มกราคม72,10070,31169,63242,76232,29633,18640.69 %54.07 %52.34 %
กุมภาพันธ์72,13770,30269,57234,85230,09828,57751.69 %57.19 %58.92 %
มีนาคม72,50769,85070,24635,47431,85236,33351.07 %54.40 %48.28 %
เมษายน72,45469,82569,66332,31329,74028,78455.40 %57.41 %58.68 %
พฤษภาคม72,76569,97469,83939,86027,72025,80145.22 %60.39 %63.06 %
มิถุนายน72,79370,62669,80738,52331,95031,32847.08 %54.76 %55.12 %
กรกฎาคม72,72570,64369,41441,02331,62631,15843.59 %55.23 %55.11 %
สิงหาคม73,32370,73069,41140,57037,24132,23044.67 %47.35 %53.57 %
รวมทั้งปี867,781842,763836,580484,630371,329400,44444.15 %55.94 %52.13 %