เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 55 หน่วยงาน จากทั้งหมด 68 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน56,41057,13757,66840,68433,13125,06727.88 %42.01 %56.53 %
ตุลาคม57,24157,10858,07839,86424,90426,69430.36 %56.39 %54.04 %
พฤศจิกายน58,14758,48057,38339,48028,39725,26732.10 %51.44 %55.97 %
ธันวาคม57,85756,44859,12939,28630,41928,07132.10 %46.11 %52.53 %
มกราคม59,62658,52959,14842,64839,65726,92328.47 %32.24 %54.48 %
กุมภาพันธ์56,27356,94858,70839,04332,29125,86330.62 %43.30 %55.95 %
มีนาคม58,06958,26159,70740,47828,88530,09530.29 %50.42 %49.59 %
เมษายน57,12863,30957,35638,04927,80021,27933.40 %56.09 %62.90 %
พฤษภาคม57,84255,41056,55439,19629,37419,84632.24 %46.99 %64.91 %
มิถุนายน56,07957,30558,36335,16739,21124,79037.29 %31.57 %57.52 %
กรกฎาคม58,04056,78756,39636,65028,84420,37436.85 %49.21 %63.87 %
สิงหาคม57,91856,57958,57838,59131,15923,71333.37 %44.93 %59.52 %
รวมทั้งปี690,632692,301697,069469,134374,073297,98432.07 %45.97 %57.25 %