เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 22 หน่วยงาน จากทั้งหมด 52 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน14,84114,99714,6477,4808,0809,26449.60 %46.12 %36.75 %
ตุลาคม14,83915,00014,6246,9087,6916,45353.44 %48.73 %55.88 %
พฤศจิกายน14,93315,02314,6208,0777,1447,31345.91 %52.45 %49.98 %
ธันวาคม14,96015,03114,6178,3047,5256,51844.49 %49.94 %55.41 %
มกราคม14,96515,02714,6138,3098,3756,17844.48 %44.27 %57.72 %
กุมภาพันธ์14,95915,04414,6357,9697,9085,70246.73 %47.43 %61.04 %
มีนาคม15,29615,08414,6288,3107,8798,22045.67 %47.77 %43.81 %
เมษายน15,27815,02914,5847,3845,2695,20151.67 %64.94 %64.34 %
พฤษภาคม15,28715,04914,5908,5485,6344,45844.08 %62.56 %69.45 %
มิถุนายน15,34815,05014,5878,0846,8315,20647.33 %54.61 %64.31 %
กรกฎาคม15,34515,06214,5937,8837,0305,70648.62 %53.33 %60.90 %
สิงหาคม14,97715,08214,5758,4748,6316,09143.42 %42.77 %58.21 %
รวมทั้งปี181,028180,477175,31395,73187,99976,31047.12 %51.24 %56.47 %