เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 43 หน่วยงาน จากทั้งหมด 52 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน29,15429,80929,69317,13822,60121,70441.22 %24.18 %26.90 %
ตุลาคม29,20929,71729,61319,28829,73920,23333.96 %-0.07 %31.67 %
พฤศจิกายน29,29429,82129,61524,01120,27020,35718.03 %32.03 %31.26 %
ธันวาคม29,37029,78129,50321,93119,63820,25325.33 %34.06 %31.35 %
มกราคม29,44929,67729,37322,01619,46914,74125.24 %34.40 %49.81 %
กุมภาพันธ์29,40429,57629,63121,68921,15115,89226.24 %28.49 %46.37 %
มีนาคม29,56329,60829,82620,81818,59220,57629.58 %37.21 %31.01 %
เมษายน34,80929,16027,63719,16214,82814,43044.95 %49.15 %47.79 %
พฤษภาคม34,95829,27527,20121,99517,27413,83837.08 %40.99 %49.13 %
มิถุนายน34,99430,02027,38722,62320,52717,10535.35 %31.62 %37.55 %
กรกฎาคม34,90830,02827,30523,07223,07814,89333.91 %23.14 %45.46 %
สิงหาคม28,04128,31327,71423,80122,13715,25715.12 %21.81 %44.95 %
รวมทั้งปี373,154354,785344,499257,545249,306209,28030.98 %29.73 %39.25 %