เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 43 หน่วยงาน จากทั้งหมด 56 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน55,38455,82750,30320,36016,88117,25863.24 %69.76 %65.69 %
ตุลาคม55,27555,97250,39916,68814,79814,53069.81 %73.56 %71.17 %
พฤศจิกายน55,47156,01250,60419,57916,02814,69664.70 %71.38 %70.96 %
ธันวาคม55,69656,18950,84118,61218,13215,93666.58 %67.73 %68.66 %
มกราคม56,17355,22450,79120,34119,30112,50263.79 %65.05 %75.39 %
กุมภาพันธ์56,56354,96750,79116,52516,54913,36670.78 %69.89 %73.68 %
มีนาคม56,92155,07851,45717,61716,47917,72069.05 %70.08 %65.56 %
เมษายน56,37955,11151,20417,70614,74712,31368.59 %73.24 %75.95 %
พฤษภาคม56,63954,68551,41818,47815,24013,31067.38 %72.13 %74.11 %
มิถุนายน56,52056,52251,08719,20214,63813,83966.03 %74.10 %72.91 %
กรกฎาคม57,17956,59551,35720,38818,63412,34764.34 %67.07 %75.96 %
สิงหาคม57,18256,61951,79020,07917,51813,49064.89 %69.06 %73.95 %
รวมทั้งปี675,382668,800612,043225,574198,947171,30666.60 %70.25 %72.01 %