เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 114 หน่วยงาน จากทั้งหมด 878 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน159,275155,201168,07672,87972,06380,02654.24 %53.57 %52.39 %
ตุลาคม157,355155,068176,84764,67674,56583,60258.90 %51.91 %52.73 %
พฤศจิกายน157,246155,175176,25574,29875,73482,97452.75 %51.19 %52.92 %
ธันวาคม157,623155,325176,44779,37978,26387,94849.64 %49.61 %50.16 %
มกราคม158,995155,788176,67582,62674,803108,07348.03 %51.98 %38.83 %
กุมภาพันธ์159,922155,926177,18776,23073,68889,27852.33 %52.74 %49.61 %
มีนาคม158,952155,361177,26380,33076,32098,32349.46 %50.88 %44.53 %
เมษายน159,254155,714178,02480,079101,81885,55749.72 %34.61 %51.94 %
พฤษภาคม160,465162,599179,12374,84898,43383,70153.36 %39.46 %53.27 %
มิถุนายน159,870162,040179,03379,193106,83896,29250.46 %34.07 %46.22 %
กรกฎาคม159,614162,977179,70973,53296,49685,45253.93 %40.79 %52.45 %
สิงหาคม159,766162,878180,06278,51197,84995,34050.86 %39.93 %47.05 %
รวมทั้งปี1,908,3361,894,0532,124,701916,5821,026,8701,076,56751.97 %45.78 %49.33 %