เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 126 หน่วยงาน จากทั้งหมด 878 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน158,140153,671168,80379,18275,34783,74849.93 %50.97 %50.39 %
ตุลาคม155,769153,425177,49671,28778,38686,62054.24 %48.91 %51.20 %
พฤศจิกายน155,717153,685176,90780,94979,28387,60548.02 %48.41 %50.48 %
ธันวาคม156,014153,641177,02585,22781,12590,76045.37 %47.20 %48.73 %
มกราคม157,460154,162177,31387,06377,046110,98644.71 %50.02 %37.41 %
กุมภาพันธ์158,806154,531177,52180,74975,88792,04449.15 %50.89 %48.15 %
มีนาคม157,949153,714177,68884,92779,139101,43446.23 %48.52 %42.91 %
เมษายน158,067154,071178,49183,466105,37388,50247.20 %31.61 %50.42 %
พฤษภาคม159,120161,736179,59879,826101,96586,31249.83 %36.96 %51.94 %
มิถุนายน158,608161,633179,44383,850109,32499,44447.13 %32.36 %44.58 %
กรกฎาคม158,503162,587180,15675,992100,09388,66552.06 %38.44 %50.78 %
สิงหาคม158,655162,488180,50482,295101,45998,30848.13 %37.56 %45.54 %
รวมทั้งปี1,892,8091,879,3442,130,945974,8141,064,4261,114,42948.50 %43.36 %47.70 %