เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 11 หน่วยงาน จากทั้งหมด 13 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน7,76710,41511,38611,1883,1625,329-44.05 %69.64 %53.20 %
ตุลาคม7,76710,41612,2784,5084,8264,69941.96 %53.67 %61.73 %
พฤศจิกายน7,88110,43412,3165,2644,8543,68233.21 %53.48 %70.10 %
ธันวาคม7,93810,64412,4134,8854,6914,94938.46 %55.92 %60.13 %
มกราคม7,88110,51112,2794,8214,5034,70538.83 %57.16 %61.68 %
กุมภาพันธ์7,95710,51112,2974,8373,5154,03839.21 %66.56 %67.17 %
มีนาคม7,93810,51012,3354,3704,6314,66444.95 %55.94 %62.19 %
เมษายน7,88710,39712,5065,8024,6694,28226.43 %55.09 %65.76 %
พฤษภาคม7,97910,30213,1914,8824,9784,01938.82 %51.68 %69.53 %
มิถุนายน8,20010,85313,1355,1625,0444,26237.05 %53.53 %67.56 %
กรกฎาคม8,14511,04213,0084,1864,6524,81348.60 %57.87 %63.00 %
สิงหาคม8,03311,06213,1533,9994,8504,57550.21 %56.16 %65.22 %
รวมทั้งปี95,373127,096150,29863,90454,37454,01533.00 %57.22 %64.06 %