เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จากทั้งหมด 10 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน7437437436836288488.08 %15.51 %-14.03 %
ตุลาคม7437437431392236,46081.27 %70.03 %-769.11 %
พฤศจิกายน7437437435493608,17026.15 %51.52 %-999.17 %
ธันวาคม7437437431,0302236,460-38.54 %70.03 %-769.11 %
มกราคม7437437431,15532028,500-55.33 %56.94 %-3,734.30 %
กุมภาพันธ์7437437439423226,460-26.74 %56.66 %-769.11 %
มีนาคม7437437439093207,505-22.23 %56.94 %-909.70 %
เมษายน7437437439444097,600-27.04 %44.95 %-922.48 %
พฤษภาคม7437437433601,0357,60051.52 %-39.23 %-922.48 %
มิถุนายน7437437433601,03414,25051.52 %-39.12 %-1,817.15 %
กรกฎาคม7437437436288484,08515.51 %-14.03 %-449.58 %
สิงหาคม7437437436572796,46011.63 %62.49 %-769.11 %
รวมทั้งปี8,9198,9198,9198,3566,001104,3986.32 %32.72 %-1,070.44 %