เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 6 หน่วยงาน จากทั้งหมด 32 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน5,1345,3626,0662,0811,8574,03759.46 %65.36 %33.45 %
ตุลาคม5,1345,2866,2182,5442,4051,87450.46 %54.51 %69.86 %
พฤศจิกายน5,1725,2866,2182,5682,4211,83050.34 %54.20 %70.56 %
ธันวาคม5,1725,2866,2183,3042,2711,90336.13 %57.04 %69.39 %
มกราคม5,2105,2866,2562,9522,4511,87443.35 %53.63 %70.05 %
กุมภาพันธ์5,2295,2866,2562,7732,4561,91546.97 %53.54 %69.39 %
มีนาคม5,2295,2866,3802,9242,5552,41444.09 %51.66 %62.17 %
เมษายน5,2105,2866,2562,0523,3251,96960.61 %37.11 %68.52 %
พฤษภาคม5,21011,3716,2752,2573,1061,95856.68 %72.68 %68.79 %
มิถุนายน5,2105,6476,3321,8212,8531,99265.05 %49.47 %68.53 %
กรกฎาคม5,2105,6476,3322,0453,1511,94660.76 %44.21 %69.26 %
สิงหาคม5,2105,6476,3322,2993,3242,02255.87 %41.13 %68.07 %
รวมทั้งปี62,33070,67875,13829,61932,17625,73552.48 %54.48 %65.75 %