เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จากทั้งหมด 17 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน710710957561494121.07 %30.43 %99.90 %
ตุลาคม7107101,18540942842842.47 %39.80 %63.94 %
พฤศจิกายน7107101,18543750440938.46 %29.09 %65.54 %
ธันวาคม7107101,18542845639939.80 %35.78 %66.34 %
มกราคม7107101,18541849441841.13 %30.43 %64.74 %
กุมภาพันธ์7107101,18540946639942.47 %34.44 %66.34 %
มีนาคม7107101,18543752340938.46 %26.42 %65.54 %
เมษายน7107101,18542850439939.80 %29.09 %66.34 %
พฤษภาคม7107101,18547552342833.11 %26.42 %63.94 %
มิถุนายน7107101,18552345639026.42 %35.78 %67.14 %
กรกฎาคม7107101,18545642840935.78 %39.80 %65.54 %
สิงหาคม7107101,18551338040427.75 %46.48 %65.94 %
รวมทั้งปี8,5218,52113,9985,4915,6534,49035.56 %33.66 %67.93 %