เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 2 หน่วยงาน จากทั้งหมด 25 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,7233,6504,8487994541,36878.55 %87.56 %71.79 %
ตุลาคม3,8183,8404,8484456491,41488.36 %83.11 %70.84 %
พฤศจิกายน3,9133,8404,8484486341,39788.56 %83.48 %71.19 %
ธันวาคม3,6283,7454,8485116471,48485.91 %82.73 %69.39 %
มกราคม3,9133,7454,8484236351,32389.19 %83.05 %72.72 %
กุมภาพันธ์3,8183,7454,8483706961,30890.31 %81.43 %73.01 %
มีนาคม3,8183,7454,8483838071,18689.98 %78.44 %75.55 %
เมษายน4,0083,7454,8483931,0091,11690.20 %73.05 %76.99 %
พฤษภาคม3,9133,7454,8483429721,01091.26 %74.05 %79.17 %
มิถุนายน3,7233,7454,8484738651,04687.30 %76.91 %78.42 %
กรกฎาคม4,0083,7454,8485708431,07785.79 %77.49 %77.79 %
สิงหาคม3,9133,7454,8485108581,02586.97 %77.10 %78.86 %
รวมทั้งปี46,19945,03958,1795,6659,06814,75287.74 %79.87 %74.64 %