เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 3 หน่วยงาน จากทั้งหมด 16 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน2,8102,7153,5142,3791,9111,93515.34 %29.61 %44.94 %
ตุลาคม2,5442,7153,5141,6901,7331,65133.57 %36.17 %53.02 %
พฤศจิกายน2,6012,7153,5142,2321,6321,72014.21 %39.89 %51.06 %
ธันวาคม2,6582,7153,5141,6741,6441,58937.03 %39.45 %54.80 %
มกราคม2,7532,7153,5142,0941,6921,38823.97 %37.68 %60.49 %
กุมภาพันธ์2,8102,7153,5141,5961,5551,15443.20 %42.74 %67.17 %
มีนาคม2,8482,7723,3241,6751,6861,32641.21 %39.18 %60.11 %
เมษายน2,6392,7723,5141,9571,6151,51125.84 %41.74 %56.99 %
พฤษภาคม2,6772,7723,5141,9951,6941,17225.47 %38.90 %66.63 %
มิถุนายน2,7533,4763,5141,8151,5991,08034.08 %53.99 %69.26 %
กรกฎาคม2,7723,4763,5141,6681,7841,13239.83 %48.68 %67.79 %
สิงหาคม2,7533,4763,5141,6941,9031,27738.48 %45.25 %63.65 %
รวมทั้งปี32,62235,03741,97822,46920,45016,93531.12 %41.63 %59.66 %