เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 7 หน่วยงาน จากทั้งหมด 7 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,9194,8315,5713,9342,5012,74020.01 %48.23 %50.82 %
ตุลาคม4,8044,6416,6362,5452,5062,97647.02 %46.00 %55.16 %
พฤศจิกายน4,8044,7366,6362,9433,3553,15438.75 %29.16 %52.47 %
ธันวาคม4,8044,6986,6363,0643,2883,17836.22 %30.00 %52.10 %
มกราคม4,8234,7176,6363,3932,3643,21629.66 %49.89 %51.54 %
กุมภาพันธ์4,8234,7556,6363,1702,3693,00134.27 %50.17 %54.78 %
มีนาคม4,8044,6986,8263,4063,8182,36329.12 %18.72 %65.39 %
เมษายน4,8234,6986,8263,1645,3342,22334.41 %-13.55 %67.44 %
พฤษภาคม4,8694,6986,8263,0864,2292,65936.61 %9.97 %61.04 %
มิถุนายน4,7745,3636,8073,5344,0842,20325.97 %23.84 %67.63 %
กรกฎาคม4,7365,6596,8073,5223,0932,67025.62 %45.34 %60.77 %
สิงหาคม4,6985,0786,8072,6892,8812,44642.75 %43.26 %64.06 %
รวมทั้งปี57,68258,56979,64638,45139,82432,82833.34 %32.01 %58.78 %