เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 4 หน่วยงาน จากทั้งหมด 26 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,8045,1656,0401,67994991665.05 %81.64 %84.84 %
ตุลาคม4,8995,1466,4211,2909021,02273.68 %82.47 %84.08 %
พฤศจิกายน4,8045,1846,6111,19082689975.24 %84.07 %86.40 %
ธันวาคม4,8045,2036,5731,1638551,00375.79 %83.57 %84.73 %
มกราคม5,0325,0896,6111,1229881,16577.70 %80.59 %82.38 %
กุมภาพันธ์5,0135,1276,6111,0521,0021,17479.02 %80.46 %82.23 %
มีนาคม4,8995,1466,6111,1181,0181,11777.18 %80.23 %83.10 %
เมษายน5,0135,1086,61184287578383.21 %82.87 %88.16 %
พฤษภาคม5,0705,0896,7631,05597078979.18 %80.95 %88.33 %
มิถุนายน5,0895,3756,99192594566881.83 %82.43 %90.44 %
กรกฎาคม5,0515,7747,08688890498482.42 %84.35 %86.12 %
สิงหาคม5,0705,9647,08696795797380.92 %83.96 %86.26 %
รวมทั้งปี59,55263,37480,01313,29011,18911,49577.68 %82.34 %85.63 %