เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 5 หน่วยงาน จากทั้งหมด 26 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน5,3285,6896,5832,0661,2851,36861.23 %77.42 %79.21 %
ตุลาคม5,4235,6706,9631,5881,2241,54370.71 %78.42 %77.83 %
พฤศจิกายน5,3285,7087,1531,4821,1741,47672.18 %79.43 %79.36 %
ธันวาคม5,3285,7277,1151,4211,2271,41573.33 %78.57 %80.12 %
มกราคม5,5565,6517,1531,4911,3371,57673.16 %76.33 %77.97 %
กุมภาพันธ์5,5375,6897,1531,3601,3921,57175.44 %75.53 %78.03 %
มีนาคม5,4235,7087,1531,3851,4661,56774.46 %74.32 %78.10 %
เมษายน5,5375,6707,1531,2931,3731,14676.65 %75.79 %83.98 %
พฤษภาคม5,6135,6517,3241,4151,5131,09774.78 %73.23 %85.02 %
มิถุนายน5,6325,9367,5521,2591,36193877.64 %77.06 %87.59 %
กรกฎาคม5,5946,3357,6481,2531,3331,32377.60 %78.96 %82.69 %
สิงหาคม5,6136,5267,6481,3071,4621,24276.71 %77.60 %83.75 %
รวมทั้งปี65,90969,95986,59817,32116,14616,26373.72 %76.92 %81.22 %