เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จากทั้งหมด 9 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน71173076847654855333.03 %24.88 %27.99 %
ตุลาคม71173076847555054733.17 %24.62 %28.73 %
พฤศจิกายน71178776850454854929.16 %30.33 %28.48 %
ธันวาคม73078776850251857031.26 %34.19 %25.76 %
มกราคม74978776848653855435.04 %31.66 %27.86 %
กุมภาพันธ์73078776847655952334.78 %29.00 %31.82 %
มีนาคม73078776846166953836.86 %15.00 %29.97 %
เมษายน73078776844967052538.42 %14.87 %31.57 %
พฤษภาคม73078776846058752336.99 %25.38 %31.82 %
มิถุนายน73078776853654449126.58 %30.81 %36.03 %
กรกฎาคม73078776854052648926.05 %33.11 %36.28 %
สิงหาคม73078776851252649529.83 %33.11 %35.53 %
รวมทั้งปี8,7199,3279,2135,8766,7836,35832.61 %27.28 %30.99 %