เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จากทั้งหมด 18 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน390390390393304352-0.69 %22.03 %9.97 %
ตุลาคม39039039031231834220.01 %18.48 %12.40 %
พฤศจิกายน39039039031632835019.07 %16.05 %10.45 %
ธันวาคม390390390411321352-5.40 %17.75 %9.97 %
มกราคม39039039031632734219.03 %16.29 %12.40 %
กุมภาพันธ์39039039031032334720.66 %17.27 %11.18 %
มีนาคม39039039028033635228.21 %13.86 %9.97 %
เมษายน39039039031632633319.15 %16.54 %14.83 %
พฤษภาคม39039039030533334721.88 %14.83 %11.18 %
มิถุนายน39039039028234232327.72 %12.40 %17.27 %
กรกฎาคม39039039031534234919.33 %12.40 %10.70 %
สิงหาคม39039039030134634722.93 %11.43 %11.18 %
รวมทั้งปี4,6854,6854,6853,8583,9464,13317.66 %15.78 %11.79 %