เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 10 หน่วยงาน จากทั้งหมด 12 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน9,0839,19710,4142,1443,0403,18776.39 %66.95 %69.40 %
ตุลาคม9,0839,19710,4142,4043,0422,84173.53 %66.93 %72.72 %
พฤศจิกายน9,0839,19710,4142,4863,1112,89572.63 %66.17 %72.20 %
ธันวาคม9,0839,19710,4142,5453,1972,84871.98 %65.24 %72.65 %
มกราคม9,0839,19710,4142,8523,0532,59668.60 %66.80 %75.07 %
กุมภาพันธ์9,0839,19710,4142,8883,1202,53668.20 %66.08 %75.65 %
มีนาคม9,0839,19710,4142,9103,4102,56367.96 %62.92 %75.39 %
เมษายน9,0839,19710,4142,8782,8152,76368.32 %69.39 %73.47 %
พฤษภาคม9,0839,19710,6192,8943,0962,85768.14 %66.34 %73.10 %
มิถุนายน9,0839,19710,4142,9133,0892,90167.93 %66.41 %72.14 %
กรกฎาคม9,0839,19710,4142,9584,4202,95667.43 %51.94 %71.61 %
สิงหาคม9,0839,19710,4143,0103,9283,03466.87 %57.29 %70.86 %
รวมทั้งปี108,997110,366125,17532,88139,32233,97869.83 %64.37 %72.86 %