เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 12 หน่วยงาน จากทั้งหมด 12 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน10,51710,63112,1712,4413,6173,84976.78 %65.98 %68.37 %
ตุลาคม10,51710,63112,1712,9273,6363,45172.17 %65.80 %71.64 %
พฤศจิกายน10,51710,63112,1713,0173,6983,51571.31 %65.21 %71.12 %
ธันวาคม10,51710,63112,1713,0493,8003,46271.01 %64.25 %71.56 %
มกราคม10,51710,63112,1713,4243,6693,13267.44 %65.49 %74.27 %
กุมภาพันธ์10,51710,63112,1713,4633,7353,10067.07 %64.86 %74.53 %
มีนาคม10,51710,63112,1713,4954,1153,16166.77 %61.29 %74.03 %
เมษายน10,51710,63112,1713,4573,5073,31667.13 %67.01 %72.76 %
พฤษภาคม10,51710,63112,3763,4833,7803,41066.88 %64.44 %72.45 %
มิถุนายน10,51710,63112,1713,5003,7533,44266.72 %64.69 %71.72 %
กรกฎาคม10,51710,63112,1713,5495,0763,55666.25 %52.26 %70.78 %
สิงหาคม10,51710,63112,1713,5984,5723,64165.79 %57.00 %70.08 %
รวมทั้งปี126,199127,568146,25739,40246,95841,03568.78 %63.19 %71.94 %