เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 2 หน่วยงาน จากทั้งหมด 8 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,8221,8412,28446481340574.54 %55.84 %82.26 %
ตุลาคม1,8221,8412,4172,0269011,025-11.20 %51.06 %57.58 %
พฤศจิกายน1,8221,8412,4171,1191,4581,35638.60 %20.79 %43.88 %
ธันวาคม1,8221,8412,4172,0061,7521,230-10.11 %4.83 %49.09 %
มกราคม1,8411,8412,4551,7341,2441,1465.83 %32.42 %53.32 %
กุมภาพันธ์1,8411,8412,4551,5281,62096517.01 %12.02 %60.69 %
มีนาคม1,8411,8412,4551,6661,0204529.52 %44.62 %81.61 %
เมษายน1,8411,8412,4551,4721,27287320.04 %30.92 %64.45 %
พฤษภาคม1,8411,8412,4551,0241,48497144.40 %19.38 %60.43 %
มิถุนายน1,8411,9552,4555301,75336571.19 %10.34 %85.14 %
กรกฎาคม1,8411,9552,4556941,8841,26262.30 %3.61 %48.60 %
สิงหาคม1,8411,9552,3988551,6601,19153.55 %15.09 %50.32 %
รวมทั้งปี22,01522,43329,11715,11716,86011,24231.33 %24.84 %61.39 %