เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จากทั้งหมด 13 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน64762874228151033456.50 %18.78 %55.02 %
ตุลาคม68562889414347234879.14 %24.77 %61.05 %
พฤศจิกายน6856288943085047455.08 %19.68 %91.73 %
ธันวาคม685571894739622405-7.93 %-9.00 %54.75 %
มกราคม68564793236428528046.82 %55.95 %69.99 %
กุมภาพันธ์68574293234534123049.64 %53.97 %75.28 %
มีนาคม72374293253133740026.53 %54.58 %57.05 %
เมษายน72374293250746227029.81 %37.71 %71.07 %
พฤษภาคม70474293252330830225.66 %58.44 %67.55 %
มิถุนายน68581893245547738133.58 %41.72 %59.10 %
กรกฎาคม68581893231126130854.54 %68.09 %66.99 %
สิงหาคม6858189326394174436.67 %48.95 %52.50 %
รวมทั้งปี8,2748,52110,8795,1474,9973,77437.80 %41.36 %65.31 %