เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 3 หน่วยงาน จากทั้งหมด 9 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน2,6742,9023,5672,906500989-8.68 %82.77 %72.27 %
ตุลาคม2,2932,9023,5673191,6911,52386.08 %41.74 %57.31 %
พฤศจิกายน2,4832,9023,5671,8501,3341,34325.52 %54.03 %62.36 %
ธันวาคม2,5782,9023,5861,8171,7081,49529.55 %41.15 %58.32 %
มกราคม2,5402,8453,5862,1385791,44515.85 %79.63 %59.69 %
กุมภาพันธ์2,6362,9023,5861,8561,0411,35829.59 %64.13 %62.14 %
มีนาคม2,7312,9403,5861,0829521,10660.37 %67.63 %69.17 %
เมษายน2,8263,3013,5861,2742,84158454.93 %13.92 %83.71 %
พฤษภาคม2,6933,3013,60512,23463599.96 %32.32 %82.40 %
มิถุนายน2,9403,4343,71912,43146299.97 %29.22 %87.57 %
กรกฎาคม2,8453,4343,7191,2641,42871855.56 %58.42 %80.71 %
สิงหาคม2,9023,4343,7575541,5382,41580.90 %55.22 %35.72 %
รวมทั้งปี32,14037,19843,43515,06118,27614,07353.14 %50.87 %67.60 %